Löpande bokföring

För det första kan du tänka på vad det är du vill ha hjälp med?

Vi kan ta hand om allt! Eller bara de delar du vill.

Några av våra kunder sköter allt själva; De häftar upp sina kvitton i datumordning, de betalar sina leverantörsskulder, de gör lönerna själva mm. Och i början av varje månad får vi en pärm färdig att köra in i bokföringsprogrammet.

Andra av våra kunder vill göra så lite som möjligt själva; De lämnar materialet till oss oftare och vi sköter allt från att sortera detsamma till att betala leverantörsfakturor och ta hand om personaladministrationen. De anser sig vara bättre på andra saker... Och så är det ju, man ska ju göra det man är bra på!! Givetvis ser vi även till så du har kompletta underlag till skatt- och momsdeklarationen varje (eller var tredje) månad.

 

 

 

 

Bokföring »
Allt det löpande som krävs i ett företag kan vi ta hand om.

Kundreskontrahantering »
Behöver du ha hjälp med att hålla efter din kundreskontra? Inget problem, vi fixar.

Löner och personalfrågor »
Vi kan hjälpa dig med upprättande av löner och fungera som ett stöd i övriga personalfrågor som uppstår.

Bokslut/Deklaration »
Vi hjälper dig att stänga böckerna för året så klart!

 

 

 

Välkommen till MC&M Redovisning AB