Fakturering och kundreskontra

Skickar du dina fakturor själv och låter oss ta hand om dem sedan, eller vill du att vi sköter din fakturering? Valet är ditt!

Många företag fungerar helt otacksamt som bank åt mindre lyckosamma företag! Oftast beror

det på en illa skött eller eftersatt kundreskontra. Det är viktigt att pricka av kundbetalningarna och vara snabb med att skicka ut påminnelser om man själv ska få sin likviditet att gå ihop.

Har du inte erhållit pengarna åtminstone två dagar efter förfallodatum, ja, då är du utnyttjad!

Vi kan hjälpa dig att få kontroll över dina fordringar och se till att kunderna märker att du har kontroll, det kommer påminnelser som sig bör.

 

 

 

 

 

Bokföring »
Allt det löpande som krävs i ett företag kan vi ta hand om.

Kundreskontrahantering »
Behöver du ha hjälp med att hålla efter din kundreskontra?Inget problem, vi fixar.

Löner och personalfrågor »
Vi kan hjälpa dig med upprättande av löner och fungera som ett stöd i övriga personalfrågor som uppstår.

Bokslut/Deklaration »
Vi hjälper dig att stänga böckerna för året så klart!

 

 

 

Välkommen till MC&M Redovisning AB